Sběr léčivých rostlin

Sběr léčivých rostlin v přírodě

Sběr léčivých rostlin provádíme buď volně v přírodě, kde můžeme najít mnoho rozmanitých druhů bylinek nebo doma z vlastních výpěstků. Chceme-li sbírat rostliny v přírodě, musíme je nejprve znát, sbírat je ve správný čas, na správném místě a správným způsobem.

Při sběru musíme dbát, abychom nezničili celou rostlinu, ale vybíráme jen tu část, kterou potřebujeme. V přírodě by se neměly vysbírat na jednom místě všechny rostliny, aby se bylina mohla dále množit. Tam, kde se určitý druh vyskytuje jen v malém množství, bychom neměli provádět sběr vůbec, abychom rostlinu nevyhubili. Samozřejmě nesbíráme rostliny chráněné! Zvláštní pozor je třeba dbát při sběru rostlin jedovatých. Je nutno s nimi manipulovat a sušit je odděleně od ostatních bylin.

Sběr léčivých rostlin – jejich částí

Všeobecně lze říci, že podzemní části sbíráme na jaře a na podzim, nať těsně před rozkvětem nebo v květu, květy v rozkvětu a plody těsně před dozráním. V této době obsahují největší množství účinných látek. Sbíráme jen zdravé a čisté rostliny za slunečných dnů, po opadnutí ranní rosy.

Sběr nati
Celou nať odřezáváme blízko u země tak, abychom nepoškodili kořeny.

Sběr listů
Listy odstřihujeme z větévky nebo lodyhy tak, abychom neodstřihli velkou část řapíku. Některé lze otrhat nebo sdrhnout z lodyhy jen rukou.

Sběr květů
Květy otrháváme opatrně rukou, nebo odstřiháváme celé květenství. Někdy sbíráme jen okvětní lístky. Ke sběru některých květů, například heřmánku, používáme také hřebenové česáčky.

Sběr kořenů
Kořeny dostáváme ze země malým rýčkem, lopatkou nebo motyčkou.

Sběr plodů
Plody se sbírají většinou tak, že se odstřihnou celá květenství. Při sběru plodů můžeme použít, stejně jako u květů hřebenový česáček (např. borůvky, brusinky).

Sběr semen
Semena získáváme sběrem celého oplodí, které necháme doma dozrát. Po té samo pukne a semena se vysypou.

Sběr léčivých bylinek je jen první částí. Po té je nutno rostliny dobře usušit – Sušení léčivých rostlin.